א-לה-גוש

העיתון א-לה גוש יוצא לאור מזה כ-20 שנים והוא כיום העיתון הדו-חודשי המקומי היחיד במשגב.

א-לה גוש מגיע ישירות לכ-6,000 תאי דואר בבתי האב. העיתון מחולק ב-35 ישובים יהודיים במשגב ובסביבה (גם במתנ"סים, מרכזי מידע, בבניין ובמחלקות המועצה), והוא נתפס כעיתון הקהילתי של משגב. (במועצה אזורית משגב חיים כ–30,000 תושבים).

למידע המתפרסם בעיתון, הן מערכתי והן פרסומי, רמת חשיפה גבוהה בהרבה מהמקובל בעיתונות מקומית.
אורך "חיי המדף" של א-לה גוש גבוה במיוחד. (כ-40% תכנים וכ-60% מודעות).
לעיתון מעורבות והשפעה על התודעה הציבורית ועל סדר היום הקהילתי במשגב.

העיתון מודפס על דף ממוחזר, בפורמט "עכבר העיר".

עורכת: מלכה מאור maor-mm@zahav.net.il
עריכה לשונית: מלכה מאור
עיצוב ועריכה גרפית: עידית נבו
הפקה: ר.ק. מרחב תקשורת בע"מ
מנהל העיתון: ראובן קרצו
רכזת המערכת: סימה שי
פרסום: שלום ליאב, אילן פרל, קרוליין מרסר, רביב צור
הנהח"ש: אנג'לה לונין