מרכז-צעירים-מעלות-תרשיחא

זלמן שזר 11 מעלות תרשיחא

עיריית מעלות תרשיחא בשיתוף גורמים ומשרדים ממשלתיים קיבלה החלטה אסטרטגית לסייע לאוכלוסיות של צעירים בגילאי 18-40 באמצעות הקמת מרכז צעירים בעיר.

ההחלטה נבעה מזיהוי קשיים ואבחונם אצל אוכלוסייה זו, ולאור צורכיהם הרבים של צעירים בגילאים אלה.
במדינת ישראל אין כתובת או גוף ציבורי שמתמודד עם סוגיית מתן שירותים לצעירים, בראייה מערכתית מעמיקה, ההולמת את צרכי הגיל הזה, בנושאים שונים אשר יפורטו בהמשך.

מרכז הצעירים שם לו לאתגר להתמודד עם הסוגיות האלו, תוך שיתוף גורמים רלוונטיים העוסקים בנושאים הקרובים לליבם של צעירים בגילאי 18-40: המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, משרד הביטחון, המשרד לשוויון חברתי, קרן גרוס, מפעל הפיס וכמובן עיריית מעלות-תרשיחא.

:מרכז צעירים מעלות תרשיחא חרט על דגלו מספר תחומים משמעותיים אשר יהוו אבני דרך להמשך העבודה

פיתוח מנהיגות צעירה

קידום צעירי העיר

פיתוח קהילות צעירות