עטרה

משגב 17, כרמיאל
עטרה איציקזון-נידל
סמנכ"ל 
MEDIAZON