Best

לוחמי הגטאות 18, נהריה

אודות BEST השכרת רכבים רכסים

השכרת רכב ללא חיוב שבתות וחגי ישראל

מגיל 24 ומעלה לא לנהג חדש

מוגבל ל-200 ק"מ ליום

על כל ק"מ חריגה מעל ל-200 חיוב של 80 אגורות לק"מ