VRDRIVE-מבוטל

הכבאי 6 כרמיאל
מה זה VR DRIVE?
VR DRIVE הוא מרכז ללימוד תיאוריה ואימון נהיגה באמצעות סימולטור מציאות מדומה
הראשון בארץ ובעולם!

מה כולל המיזם?
מרכז הלימוד הבנוי מכיתת הדרכה.

מתחם של עשרה סימולטורים ומתחם תרגול מבחנים.

תוכנת לימוד תאוריה וירטואלית דרך משקפי VR
הבנויה מ-6 שיעורים, אימון נהיגה ומבחן מסכם.

אפליקציה להורדה – אפליקציה ללימודי תאוריה באמצעות משקפי VR ביתיים.

אתר אינטרנט – אתר הכולל הסברים, חומר לימוד ותרגול מבחנים,
הדרכות נהיגה נכונה, רענון נהיגה נכונה
ונהיגת חורף / קיץ לציי רכב, חברות וארגונים.

שיתוף פעולה – אור ירוק והמועצה לבטיחות בדרכים,
עיריית ב"ש, תיכונים, משרד הרישוי, מורים לנהיגה ויבואן רכב.